Tin game

21 22 23 24 25
6
0
0
1
0
0
Bạn nghĩ gì về game này ?