Tin game

1 2 3 4 5
6
0
0
1
0
0
Bạn nghĩ gì về game này ?