Tin game

1 2 3 4 5
0
0
0
0
0
0
Bạn nghĩ gì về game này ?