Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

00:40 26-10-2021

Thực quyền của VNG với Tốc Chiến thực sự không lớn như game thủ đã nghĩ?