BQT 9Gate

Following: 21Follower: 34

Garena Âm Dương Sư: Cách Tính Sát Thương Gián Tiếp & Tình Trạng Trúng Độc

09-07 16:23

Trong bản cập nhật ngày 4/7 sẽ có thêm 1 phương thức tính sát thương mới đó là sát thương gián tiếp. Lần điều chỉnh này sẽ ghi chú một số kỹ năng có sát thương gián tiếp, còn những sát thương không có chú thích thì đều là sát thương trực tiếp, hiệu ứng và cách tính của sát thương trực tiếp vẫn giữ nguyên như trước lúc điều chỉnh.

Sát Thương Gián Tiếp Âm Dương Sư

Sát thương gián tiếp thường được tính theo cách gây trạng thái duy trì số lượt nhất định lên mục tiêu, trạng thái sát thương gián tiếp không bị ảnh hưởng bởi Chính Xác và Kháng, chắc chắn sẽ đánh trúng mục tiêu, và loại trạng thái này không bị ảnh hưởng bởi khả năng miễn dịch của đối phương, nên có thể sử dụng lên đơn vị là Boss. Trạng thái sát thương gián tiếp, nếu không có chú thích đặc biệt, thường có thể được giải trừ.

Sát Thương Gián Tiếp là sát thương được ghi rõ ràng trong kỹ năng của những Thức Thần có loại sát thương này và thường có những đặc tính sau:

 • Khi tính toán sát thương gián tiếp, sẽ không kích hoạt hiệu ứng ngự hồn (bao gồm ngự hồn cả 2 bên)
 • Khi tính toán sát thương gián tiếp, không bị các năng lực hoặc hiệu ứng khác phân tán (như Liên Kết Sinh Mệnh, Thế Hồn, Kingyochi trợ chiến)
 • Khi tính toán sát thương gián tiếp, bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng của người tấn công và phòng thủ của người thủ, đặc biệt, nếu mục tiêu bị tấn công có phòng thủ bằng 0 thì chắc chắn sẽ chí mạng

Đặc Biệt: Trong chiến đấu, chỉ số phòng thủ của tất cả đơn vị tối đa sẽ bị giảm bằng 0, và không bao giờ có tình trạng chỉ số này dưới mức 0.

Tình Trạng Trúng Độc Âm Dương Sư

Trúng độc là một trạng thái xấu bình thường, có thể bị giải trừ, bị ảnh hưởng bởi Chính Xác và Kháng. Tình trạng này gồm có 9 cấp độ, có hiệu ứng là giảm 10% tốc độ của mục tiêu, đồng thời khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua (cấp độ trạng thái trúng độc x10) điểm phòng thủ của mục tiêu. Hiệu ứng bỏ qua thủ của các cấp trạng thái trúng độc có thể cộng dồn không giới hạn, nhưng hiệu ứng giảm tốc độ thì không cộng dồn. Trong Âm Dương Sư có 9 cấp độ "Trúng Độc" cụ thể như sau:

 • Hiệu ứng trúng độc cấp 1: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 10 phòng thủ của mục tiêu.
 • Hiệu ứng trúng độc cấp 2: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 20 phòng thủ của mục tiêu.
 • Hiệu ứng trúng độc cấp 3: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 30 phòng thủ của mục tiêu.
 • Hiệu ứng trúng độc cấp 4: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 40 phòng thủ của mục tiêu.
 • Hiệu ứng trúng độc cấp 5: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 50 phòng thủ của mục tiêu.
 • Hiệu ứng trúng độc cấp 6: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 60 phòng thủ của mục tiêu.
 • Hiệu ứng trúng độc cấp 7: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 70 phòng thủ của mục tiêu.
 • Hiệu ứng trúng độc cấp 8: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 80 phòng thủ của mục tiêu.
 • Hiệu ứng trúng độc cấp 9: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 90 phòng thủ của mục tiêu.

Ví Dụ: Khi 1 mục tiêu đang có 3 hiệu ứng "Trúng Độc" cấp 5, 1 hiệu ứng "Trúng Độc" cấp 3 và 1 hiệu ứng "Trúng Độc" cấp 2 thì mục tiêu đó chỉ bị giảm 10% tốc độ, đồng thời khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua (3x50) + 30 + 20 = 200 điểm phòng thủ của mục tiêu này.

Nếu đơn vị này có phòng thủ ít hơn 200, thì sẽ dựa theo phòng thủ bằng 0 để tính toán sát thương gián tiếp lần này.

Garena Âm Dương Sư

0.0
Garena | Ngừng hoạt động
Chém gió ...
Aa 0