BQT 9Gate

Following: 20Follower: 34

Talking Life 23: "Văn hoá" Chửi Bậy?

12-02 22:49

Hãy là người có văn hoá và không chửi bậy. Và cũng đừng coi chửi bậy như là "Văn hoá".

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0