BQT 9Gate

Following: 20Follower: 34

Talking Life 22: Bí ẩn Giấc mơ & Vũ trụ Song Song

08-01 22:38

Được trải nghiệm rất nhiều cảm xúc, nhiều thân phận, nhiều mối quan hệ,... tôi cũng tự đặt nhiều câu hỏi về nguồn gốc của giấc mơ đến từ đâu và cho đến thời điểm hiện tại, tôi có thể tạm đưa ra 2 giả thiết về nguồn gốc của giấc mơ: Vũ trụ song song & Di truyền!

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0