Độc Cô Cửu Kiếm Mobile: Giftcode sever Tình Kiếm

17-03-2017 885
Số lượng
177/200
Hạn dùng
17-03-2017

Server?

Tình Kiếm

Thông tin vật phẩm?

- 2 Ngọc Chí Tôn Lvl 1
- 5 Exp Pet Lvl 7
- 5 Trùng Sinh Đan
- 1 Rương Ngọc Lvl 5
- 6 Diệu Dương Thạch 1
- 10 Vạn Nội Tức
- 3 Quà Khuôn Bậc 4
- Bí Kíp Loạn Hoa (Lăng Ba Vi Bộ)

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0