Độc Cô Cửu Kiếm Mobile: Giftcode Nhân Kiếm

31-08-2017 818
Số lượng
173/200
Hạn dùng
31-08-2017

Server?

Nhân Kiếm

Thông tin vật phẩm?

- Trùng Sinh Đan x2
- Rương Ngọc Lv4 x1
- 50 KNB Khóa
- Nội Tức 10 x5
- Ngân Phiếu 10 x10
- Khuôn Áo Bậc 4 x3

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
- Giftcode này chỉ sử dụng được ở máy chủ: Nhân Kiếm
Chém gió ...
Aa 0