Độc Cô Cửu Kiếm Mobile: Giftcode Ảnh Kiếm

12-03-2017 913
Số lượng
158/200
Hạn dùng
12-03-2017

Server?

Ám Kiếm

Thông tin vật phẩm?

Ngọc Chí Tôn Lv1 x2
Exp Pet Lv7 x5
Trùng Sinh Đan x5
Rương Ngọc Lv5 x1
Diệu Dương Thạch I x8
Nội Tức 10 (10 Vạn Nội Tức) x10
Ngân Phiếu 10 (150 Vạn Đồng) x15
Bí Kíp Phất Liễu - Trong Bộ Lăng 3 x1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
- Giftcode này chỉ dùng được ở máy chủ: Ám Kiếm
Chém gió ...
Aa 0