HaChou

Following: 0Follower: 0

Hướng dẫn chiêu mộ và chiêu hàng tướng trong Vua Thủ Thành

20-12 20:50

Chiêu mộ tướng giúp chúa công gia tăng lượng tướng sở hữu nhanh chóng, xây dựng quân đội hùng mạnh.

1. Chiêu mộ tướng

Chiêu mộ tướng giúp chúa công gia tăng lượng tướng sở hữu nhanh chóng, xây dựng quân đội hùng mạnh

- Click vào biểu tượng Chiêu mộ trong danh sách các tính năng sau đó lựa chọn hình thức Chiêu mộ võ tướng

- Chiêu mộ sơ cấp: Mỗi ngày chúa công có thể miễn phí chiêu mộ 5 lần, từ lần Chiêu mộ thứ 6 chi phí 25 Vàng. Chúa công Chiêu mộ sơ cấp sẽ nhận được Tướng hoặc mảnh tướng 1, 2 sao.

- Chiêu mộ trung cấp: Sau 24 tiếng chúa công có thể miễn phí Chiêu mộ 1 lần, chi phí Chiêu mộ trung cấp là 100 Vàng. Chúa công Chiêu mộ trung cấp sẽ nhận được Tướng hoặc mảnh tướng 2, 3, 4 sao.

- Chiêu mộ cao cấp: sau 72 tiếng chúa công có thể miễn phí Chiêu mộ 1 lần, chi phí Chiêu mộ cao cấp là 300 Vàng. Chúa công Chiêu mộ cao cấp sẽ nhận được Tướng hoặc mảnh tướng 3, 4, 5 sao.

Ví dụ: Chiêu mộ cao cấp 300 Vàng

- Lựa chọn Có nếu chúa công quyết định Chiêu mộ võ tướng

Lưu ý: Khi chúa công Chiêu mộ được võ tướng đã sở hữu, chúa công sẽ nhận được 3 mảnh ghép của võ tướng đó

2. Chiêu hàng tướng

- Sau khi thủ thành/vượt ải thành công, chúa công có thể Chiêu hàng tướng

- Chọn lệnh bài chiêu mộ tướng

%MCEPASTEBIN%

Vua Thủ Thành

0.0
SohaGame | Ngừng hoạt động
Chém gió ...
Aa 0