BQT 9Gate

Following: 22Follower: 34

Talking Studing 1: Câu chuyện HỌC TẬP & GIÁO DỤC

18-04 00:10

Việc định hướng tốt cho trẻ em học tập ở mỗi giai đoạn sẽ giúp cho học sinh đỡ bị áp lực học hành và có nhiều thời gian để học những kĩ năng mềm hơn. Thay vì tập chung quá nhiều vào học quá nhiều kiến thức thì học sinh từ lớp 1-12 chỉ nên tập chung vào học nhận thức thay vì học kiến thức như hiện tại...

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0