BQT 9Gate

Following: 22Follower: 34

Talking Game 32: Câu chuyện CON GÀ và QUẢ TRỨNG

20-03 22:35

Câu chuyện CON GÀ & QUẢ TRỨNG chính là câu chuyện của CÁI TÔI CÁ NHÂN và TÍNH PHỤ THUỘC :)

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0