BQT 9Gate

Following: 20Follower: 34

Talking Game 42: Làng GAME Việt

26-03 21:45

Quả thật, thị trường game Việt rất hợp với cụm từ làng game Việt bởi vì làng game Việt thật sự nhỏ, có thể không quen nhau nhưng đều biết nhau. Quanh đi, quẩn lại cũng chỉ có chừng ấy cái tên, chừng ấy khuôn mặt. Chỉ đổi từ chỗ này sang chỗ khác hoặc thỉnh thoảng thêm bớt 1 vài cái tên.

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0