BQT 9Gate

Following: 20Follower: 34

Talking Working 2: Người trẻ tuổi NÊN làm việc bao nhiêu giờ/ngày?

03-04 23:30

Độ tuổi theo Nhà nước quy định là 25-40 tuổi. Với người thuê hoặc làm chủ thì chỉ có 10-15 năm để phấn đấu cho sự nghiệp. Và số giờ làm việc mỗi ngày ở mỗi độ tuổi cũng sẽ khác nhau.

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0