BQT 9Gate

Following: 20Follower: 34

Talking Working 5: Làm việc vì TIỀN hay ĐAM MÊ?

27-11 22:33

Nếu ai đang làm 1 công việc nào đó mà không kiếm đủ tiền, cũng không phải là công việc mà mình yêu thích thì tốt nhất nên nghỉ việc và chuyển sang công việc khác cho đỡ mất thời gian. KHUYÊN THẬT SỰ ĐẤY...!!!

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0