BQT 9Gate

Following: 22Follower: 34

Talking Life 5: Giới trẻ và các danh hiệu tự phong

26-09 22:46

Giới trẻ bây giờ đang bị ngộ nhận và ảo tưởng bởi những danh hiệu tự phong từ đó dẫn đến những hành vi không đúng mực ngoài cuộc sống...

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0