BQT 9Gate

Following: 20Follower: 34

Talking Life 3: Hiện Tượng Mạng và những câu hỏi cho tương lai?

05-09 23:47

Là 1 hiện tượng mạng, là 1 người nổi tiếng, thiết nghĩ các anh chị nên tiết chế lại bản thân và chia sẻ những gì cần chia sẻ thay vì thể hiện bản thân mình quá nhiều mà dẫn đến những hậu quả không hay trong tương lai.

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0