BQT 9Gate

Following: 22Follower: 34

Talking Life 20: Ý nghĩa của QUÀ TẶNG

12-09 14:36

Mỗi con người khi sinh ra đều có lý do để tồn tại. Và ai cũng đều muốn chứng minh là mình đang tồn tại. Có lẽ vì lý do đó mà QUÀ TẶNG được sinh ra?

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0