BQT 9Gate

Following: 22Follower: 34

Talking Life 12: Học cách BIẾT ƠN!!!

16-01 22:21

Học cách biết ơn cũng là cách để biết chân trọng những gì mình đã có. Chỉ khi mình biết chân trọng những thứ mình đang có thì thứ đó mới ở mãi bên mình :)

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0