BQT 9Gate

Following: 22Follower: 34

Talking Life 10: Nếu ngày mai... Tận Thế?

19-12 22:28

Nếu bạn có mong muốn hoặc ước mơ nào đó? Hãy cố gắng làm nó luôn hôm nay thay vì để việc đó vào ngày mai, ngày mà bạn không thể biết được đó có phải là ngày tận thế hay không? :)

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0