Mị Hồ Thanh Khâu

Mị Hồ Thanh Khâu

8.0
Follower: |Post: 0
Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

23:27 23-12-2022

Game đẹp. Dễ chơi, dễ nạp thẻ. Nếu đông người chơi thì có thể chơi nhưng chưa thể vươn lên hàng siêu phẩm vì game vẫn còn nhiều phụ bản và còn có lỗi phát sinh :)