BQT 9Gate

Following: 21Follower: 34
23:27 23-12-2022

Game đẹp. Dễ chơi, dễ nạp thẻ. Nếu đông người chơi thì có thể chơi nhưng chưa thể vươn lên hàng siêu phẩm vì game vẫn còn nhiều phụ bản và còn có lỗi phát sinh :)

Mị Hồ Thanh Khâu
Follower: 0 Post: 0
Sắp xếp
Sort As Reply Sequence
Chém gió ...
0