Vua Kiếm Hiệp: Giftcode Tân Thủ

19-05-2019 1893
Số lượng
0/301
Hạn dùng
19-05-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 100 KNB
- 10 Tẩy tùy đan
- 10 EXP đan sơ
- 10 Tầm hiệp lệnh

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0