Vua Kiếm Hiệp: Giftcode Update 2.0

04-10-2019 309
Số lượng
259/300
Hạn dùng
04-10-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 300 KNB
- 10 hồn Đào Gia Lão Tổ
- 30 Tầm hiệp lệnh
- 30 Mĩ tửu
- 200 Tu luyện bài

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0