Vệ Thần Mobile: Giftcode OpenBeta

25-05-2020 369
Số lượng
437/500
Hạn dùng
25-05-2020

Server?

Thông tin vật phẩm?

- 1.000.000 Vàng.
- 50 KC Khóa x2.
- Viên Exp Thú Cưỡi x10.
- Rương Đá Lv1 Tự Chọn x2.

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0