Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 200 Kim Cương Khóa.
- 100 vạn vàng x10.
- 5 Mảnh Thần Tính Bạo - Vừa.
- 5 Mithril.

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0