Thú Vương Đại Chiến: Giftcode Alpha Test

31-12-2017 1498
Số lượng
0/200
Hạn dùng
31-12-2017

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

• Chìa khóa rương trang bị x1
• Rương sách x3
• Vàng x100.000
• Sách khiêu chiến đấu trường x2

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0