Thú Vương Đại Chiến: Giftcode Tri Ân

24-05-2018 1462
Số lượng
117/300
Hạn dùng
24-05-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Thuốc thể lực lớn *1
- Vàng * 100,000
- Rương sách * 5
- Nhẫn EXP III *2
- Hộp quà sơ cấp *3

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0