Tào Tháo PK: Giftcode Tân Thủ (Mới)

25-10-2017 866
Số lượng
929/1000
Hạn dùng
25-10-2017

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Thẻ vàng khóa 100
- Thẻ Xu 5 vạn
- Đá cường hóa 5 viên
- Túi đan trung 5 viên

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0