Tào Tháo PK: Giftcode Hoàng Trung

30-11-2017 779
Số lượng
437/500
Hạn dùng
30-11-2017

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

-Túi đá LV2 x3
-Đá CH cấp sao x20
-Thiên Sơn Tuyết Liên Lộ x5
-Phiếu càn quét x20

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0