Tam Quốc 94: Giftcode Tân Thủ

30-06-2020 341
Số lượng
463/499
Hạn dùng
30-06-2020

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 500 đá tinh luyện
- 5 mảnh tướng con
- 10 rương mảnh danh tướng

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0