Tam Quốc 94: Giftcode OpenBeta

31-12-2019 180
Số lượng
474/500
Hạn dùng
31-12-2019

Server?

Thông tin vật phẩm?

- 500 đá tinh luyện
- 5 mảnh tướng con
- 10 rương mảnh danh tướng

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0