Pocket Đại Chiến: Giftcode Pikachu

08-03-2016 4866
Số lượng
0/300
Hạn dùng
08-03-2016

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 100 Kim Cương
- Rương vàng * 2
- Chìa vàng * 2
- 3 bóng triệu hồi

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0