Pocket Đại Chiến: Giftcode Big Update 3.0

30-09-2016 2709
Số lượng
0/299
Hạn dùng
30-09-2016

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 300 kim cương
- 300000 vàng
- Thủy tinh Giác Ngộ 30
- Rương Vàng 10
- Chìa Vàng 1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0