Ngọa Long Truyện: Giftcode Tân Thủ

31-01-2019 1050
Số lượng
110/300
Hạn dùng
31-01-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- KNB *100
- Mảnh Thục Cam *20
- Cẩm nang cố thủ *20

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0