Ngọa Long Truyện: Giftcode Tri Ân

04-03-2019 624
Số lượng
175/300
Hạn dùng
04-03-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Mảnh Quần Cam *20
- Cẩm nang bảo vệ kẻ yếu *20
- Xá lợi *5

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0