Cửu Long Tranh Bá PC: Giftcode Thần Long

15-02-2024 308
Số lượng
17/100
Hạn dùng
15-02-2024

Server?

Thần Long

Thông tin vật phẩm?

- Bộ tín vật Côn Lôn Sơn Cấp 7 (15 ngày)*01
- Cặp Nội Y Tây Vương Cấp 5 (15 ngày)*01
- Thiên Vân Bạch Long Nang (15 Ngày) *01
- Ngoại Trang Áo Dài Việt Nam Nam (15 Ngày) *01
- Ngoại Trang Áo Dài Việt Nam Nữ (15 Ngày) *01
- Danh Hiệu Đại Tướng Quân (15 ngày) *01

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0