Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 5 Hộp Vũ Khí Đạt Ma (+15)
- 10 Hắc Ma Huyết Pháp Y Hạp
- 10 Thẻ Thượng Vật Phẩm
- 1 [Hạng 5] Hồn Vệ

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0