Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Kim Cương*50
- Đá Đột Phá*20
- 1 Vạn EXP Anh Hùng*1
- Tỏa Tử Hài*1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0