Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Thiết Khôi*1
- Thẻ Giám Bảo Phổ Thông*2
- Làm Mới Tìm Kiếm*2
- Kim Cương*50

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0