Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile: Giftcode máy chủ Huyết Thạch

30-06-2019 2051
Số lượng
1446/2000
Hạn dùng
30-06-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 3 Túi Đá
- 1 Vé B.Thân Husky
- 50 Tử Huyền Quả
- 20 Khẩu Phần Pet

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0