Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Linh Bảo Phù *2
- Mộc Công Phù *2
- Khẩu Phần Pet *30
- Hóa Điệp 3N *1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0