Server?

Thông tin vật phẩm?

- 200 thể lực
- 100 hồn lực đan siêu cấp
- 150 vàng
- 2500000 ngân lượng
-150 EXP đan lớn

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0