Ngọa Long Tam Quốc: Giftcode S30 - Trương Liêu

30-12-2019 232
Số lượng
184/200
Hạn dùng
30-12-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 200 Thể lực
- 50 Hồn lực đan siêu cấp
- 100 KNB
- 2000000 Ngân lượng
- 100 Exp đan lớn

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0