Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 2 Long Lân Thượng Phẩm
- 2 hàn thiết
- 10 rượu
- 50.000 bạc

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0