Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 3 Đá tinh hồn
- 10 Thức ăn trung
- 50.000 Bạc

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0