Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Ngoại trang Chiến Hồn (1 ngày) x1
- Chiến Hồn Binh Khí (1 ngày) x1
- Bạch Thủy Tinh x9
- Tẩy Luyện Tỏa x1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0