Cửu Dương Truyền Kỳ: Giftcode Sinh Nhật 3 Tuổi

16-09-2023 219
Số lượng
290/300
Hạn dùng
16-09-2023

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Trứng Tử Linh Diêu
- Bùa Tẩy Luyện Cam*2
- Rương Hộ Thuẫn Cấp 1*2
- Tẩy Luyện Tỏa*5
- Bạc*300

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0