Tháng 12
Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến

Liên Minh Huyền Thoại:

MOBA | 100MB
08-12 10:00 Open beta

Tháng này
Tiên Hiệp Tiền Truyện

Tiên Hiệp Tiền Truyện

MMORPG | 84MB
27-11 10:00 Open beta

Tháng này
Khuyển Dạ Xoa Mobile

Khuyển Dạ Xoa Mobile

ARPG | 683MB
27-11 10:00 Open beta

Tháng này
Linh Chi Nghịch Chuyển

Linh Chi Nghịch Chuyển

TURN BASE | 754MB
26-11 10:00 Open beta

Tháng này
Huyền Thoại Runeterra

Huyền Thoại Runeterra

CARD | 90MB
25-11 10:00 Open beta

Tháng này
Thành Chiến Mobile

Thành Chiến Mobile

SLG | 113MB
25-11 10:00 Open beta

Tháng này
Heroes War

Heroes War

TURN BASE | 73MB
24-11 00:00 Open beta

Tháng này
Giang Hồ Tu Tiên

Giang Hồ Tu Tiên

MMORPG | 100MB
21-11 10:00 Open beta

Tháng này
Phi Tiên Kiếm 3D

Phi Tiên Kiếm 3D

MMORPG | 45MB
18-11 10:00 Open beta

Tháng này
Aurora

Aurora

ARPG | 73MB
18-11 10:00 Open beta

Tháng này
State of Survival

State of Survival

SHOOTING | 141MB
17-11 10:00 Open beta

Tháng này
Age Of Cabal

Age Of Cabal

MMORPG | 55MB
14-11 10:00 Open beta

Tháng này
A3: Still Alive

A3: Still Alive

MMORPG | 99MB
13-11 00:00 Open beta

Tháng này
Hẹn Đẹp Như Mơ

Hẹn Đẹp Như Mơ

CASUAL | 99MB
11-11 11:11 Open beta

Tháng này
KartRider Rush+

KartRider Rush+

SPORTS | 100MB
06-11 07:00 Open beta

Tháng này
Võ Lâm Trấn Bảo

Võ Lâm Trấn Bảo

MMORPG | 100MB
05-11 10:00 Open beta

Tháng này
Thiếu Niên 3Q

Thiếu Niên 3Q

TURN BASE | 888MB
05-11 10:00 Open beta

Tháng 10
World of Dragon Nest

World of Dragon Nest

MMORPG | 740MB
29-10 10:00 Open beta

Tháng 10
Nghịch Thiên Với Ta

Nghịch Thiên Với Ta

MMORPG | 92MB
29-10 00:00 Open beta

Tháng 10
Idle Goddess VN

Idle Goddess VN

RPG | 68MB
28-10 10:00 Open beta

Tháng 10
Kiếm Võng 3

Kiếm Võng 3

RPG | 467MB
27-10 00:00 Open beta

Tháng 10
Ma Thần Tam Quốc

Ma Thần Tam Quốc

ARPG | 100MB
22-10 10:00 Open beta

Tháng 10
Lãng Khách Mobile

Lãng Khách Mobile

TURN BASE | 307MB
21-10 10:10 Open beta

Tháng 10
GH Truyền Kỳ 2

GH Truyền Kỳ 2

MMORPG | 26MB
21-10 10:00 Open beta

Tháng 10
Mộng Hải Tặc Mobile

Mộng Hải Tặc Mobile

CARD | 27MB
20-10 10:00 Open beta

Tháng 10
Nghịch Thiên Kiếm Thế

Nghịch Thiên Kiếm Thế

MMORPG | 38MB
15-10 10:15 Open beta

Tháng 10
Thiên Ngoại Giang Hồ

Thiên Ngoại Giang Hồ

MMORPG | 100MB
14-10 10:00 Open beta

Tháng 10
Nghịch Mệnh Sư

Nghịch Mệnh Sư

TURN BASE | 55MB
09-10 10:00 Open beta

Tháng 10
Chân Tam Quốc 2

Chân Tam Quốc 2

SLG | 100MB
09-10 10:00 Open beta

Tháng 10
Tam Quốc Chiến Chibi

Tam Quốc Chiến Chibi

ARPG | 78MB
08-10 10:00 Open beta