Cucku

Following: 0Follower: 3

Tuyệt Đỉnh Tam Quốc: Hướng dẫn nhận Giftcode và nhập Gifcode game

13-05 08:51

Sau đây Thố Nhi xin hướng dẫn cách nhập Giftcode để nhận quà và các cách để săn Giftcode.

I. Nhập Giftcode

►Bước 1: Vào trang https://playfun.vn/, chọn game Tuyệt Đỉnh Tam Quốc

►Bước 2: Đăng nhập tài khoản


►Bước 3: Vào mục “Giftcode” chọn “Đổi code”, sau đó chọn server và nhân vật muốn đổi code

[ảnh chọn game]

►Bước 4 Nhấn nhận quà rồi vào game kiểm tra thư

* Lưu ý:

Bình luận đúng từ khóa mới có thể nhận được code
Đăng nhập tài khoản trang https://playfun.vn rồi sau đó trở về facebook tham gia sự kiện.
Nhận được tin nhắn từ fanpage, nhấp link sẽ nhận được code và thực hiện các bước trên

II. Các cách săn Giftcode 

1. Trên Fanpage:

Săn full code fanpage tại trang: https://playfun.vn

2. Trên Group:

tên group

3. Trên các báo 9gate, gamek,...

Trang chủ: https://tuyetdinhtamquoc.playfun.vn

Tuyệt Đỉnh Tam Quốc

9.0
Funtap | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0